Od koncepcji, zaprojektowania przez produkcję aż do montażu i uruchomienia zarówno pojedynczych maszyn jak i układów technologicznych
złożonych z różnych asortymentów.

Projektujemy:

-przenośniki taśmowe różnej konstrukcji,

-elementy przenośników (wały stacji napędowych, napinających, burty, osłony itp.),

-konstrukcje wsporcze,

-ramy pod separatory Fe-Ne,

-biegi schodowe wraz z podestami serwisowymi pod urządzenia.