Oferujemy opiekę serwisową instalacji technologicznych w zakresie
przenośników gładkich, nieckowych we wszystkich rozwiązaniach
technicznych w zastosowaniach standardowych i zautomatyzowanych oraz
szybkie rozwiązania serwisowe.
Zapewniamy krótkie czasy reakcji serwisu oraz ograniczone do
minimum czasy przestoju instalacji. Nasi serwisanci gwarantują fachową
obsługę i profesjonalne doradztwo.