Wykonujemy przeglądy serwisowe przenośników taśmowych jak i
całych instalacji.

Przeprowadzamy oględziny każdego z elementów
określając stan oraz zużycie, kończąc na opisie technicznym i uwagach.